ES111

Program:
GRANKULLA FBK                                 v. 1.1
                        Övningsprogram 2009 Harjoitusohjelma   
7.1.                   Förplanering - esisuunnittelu      
12.1.                 Planering - suunnittelu    alla
19.1.                 Strålningskydd - säteilysuojelu    SHt
26.1.                 Förstahandssläckning - alkusammutus    JT
2.2.                   Körövning - ajoharjoitus   ER
9.2.                   Grundklarering - perusselvitys     KEB
12.2.                 Rökdykning (kall) - savusukellus (kylmä)  JR
23.2.                 Isövning - jääharjoitus     JR / ChS
2.3.                   Farliga ämnen - vaaralliset aineet SHt
9.3.                   Lokalkännedom - paikallistuntemus         ER & MLi
16.3.                 Första hjälp - ensiapu     JT / LH
23.3.                 Släggtest - setaritesti     ER
30.3.                 Organisationslära & årsmöte - järjestöoppi & vuosikokous SHt / MLi
6.4.                   Stegklarering (ej dragst.) - tikasselvitys    JJ
14.4.     ti          Ytlivräddning - pintapelastus        JR
18.4.     lö          Rökdykning (varm) - savusukellus (lämmin)          DS
20.4.                 Brandposter - palopostit  PS
27.4.                 Exkursio(n)        SHt
4.5.                   Redskapsvård - kalustohuolto      PS / MLi
11.5.                 Skogsbrandsövning - metsäpalosammutus           SHt
18.5.                 Pumpövning - pumppuharjoitus    ER
23.5.     lö          FSBs kongress i Grankulla         MNB
25.5.                 Orientering - suunnistus  MB / SHt
1.6.                   Arbete på hög höjd - korkealla työskentely           MLi / PS
6.6.       lö          Öppna dörrars dag - avoimien ovien päivä
8.6.                   Grundklarering - tyyppiselvitys     KEB
10.6.     on         Möbelbärningstalko - sökning av talkoanda          
15.6.                 Slutövning - loppuharjoitus          JR / DE
16.6.     ti          Möbelbärningstalko - sökning av talkoanda          
                        SOMMARLEDIGT - KESÄVAPAATA      
17.8.                 Fysisk fostran - liikuntakasvatus  ER
24.8.                 Första hjälp - ensiapu     JT
29.8.     lö          Grankulla FBK 100 år/vuotta      
31.8.                 Trafikolycka - liikenneonnettomuus          JT / ER
7.9.                   Arbete på hög höjd - korkealla työskentely           PS / MLi
14.9.     18-22    Oljeskydd - öljyntorjunta SHt / MLi
21.9.                 Fysiska tester - fyysiset testit     ER
28.9.                 Rökdykning (kall) - savusukellus (kylmä)  DS
5.10.                 Skumövning - vaahtoharjoitus      GL
12.10.               Motorsågar och träd - moottorisahat ja puut          ChS / JR
19.10.               Släckningslära - sammutusoppi   SHt
26.10.               Förstahjälp - ensiapu      LH / JT
2.11.                 Räddningsövning - pelastusharjoitus        JT
9.11.                 Radiotrafik - radioliikenne            MLi
16.11.               Exkursio(n)        JR
23.11.               Typklarering - tyyppiselvitys        KEB
30.11.               Belysningsövning - valaistusharjoitus       SHt
7.12.                 Redskapsvård - kalustonhuolto    ER / MLi
14.12.               Vinterklarering - talviselvitys        ER
18.12.               Julbastu - joulusauna      JR / DE

Depån Tel. 09-5051400 obs. ej dejourering
Adress: Brandkårsvägen 9-11 02700 Grankulla
Kontaktuppgifter Karta Gästbok
Y-Tunnus 0127207-5
Uthyrning tel: 09-5050911 www
Adress: Stationsvägen 20 02700 Grankulla
© Grankulla FBK All Rights Reserved