ES111
Depån som finns på nuvarande plats är byggd år 1964. Byggnadsarbeten påbörjades 1963 färdig 1964. År 1981 byggdes en tilläggsdel bestående av bastu, verkstad och förråd. Byggandet utfördes delvis med donnerade byggnadsmaterial. Till stationen byggdes år 1993 en ny “flygel” eftersom utrymmet tog slut. “Flygeln” omfattande 3 kalla garageutrymmen var av två är uthyrda och ett är i FBK:s användning och fungerar som förråd. Vid renoveringen år 1996 omändrades utrymmen till klädvårdsrum, ett torkrum och ett utrymme för service för tryckluftsaggregat. År 2004 flyttade ungdomsavdelningens halare bredvid Tehodor på grund av att ungdomarnas antal steg upp till 20.

I samma byggnad finns det ännu ett garage som är uthyrt. Vid ändan av stationen, finns det gamla Shells bensinstation som slutade sin verksamhet 2001. Nuförtiden finns det en bilverkstad.

Stationen har fyra bilhallar var av tre av dem är i aktiv användning. Stationen har en bastu, tvättutrymme, ombyts/skolningsutrymme, tvättställe för halarna, torkningsutrymme och serviceutrymme/lager.
FBK väntar på investeringshjälp för att kunna grundligt förbättra stationen.
Stationen år 2005
Stationen år 1964
Depån Tel. 09-5051400 obs. ej dejourering
Adress: Brandkårsvägen 9-11 02700 Grankulla
Kontaktuppgifter Karta Gästbok
Y-Tunnus 0127207-5
Uthyrning tel: 09-5050911 www
Adress: Stationsvägen 20 02700 Grankulla
© Grankulla FBK All Rights Reserved