ES111

Grankulla FBK har även en ungdomsavdelning som övar varje onsdag (8-11år) 18.00-19.00 och äldre gruppen (12-18år) 19.00-21.00.
För att bli medlem i ungdomsavdelningen bör man ha fyllt 8 år. Verksamheten i FBK är på frivillig basis, alltså förekommer inga avgifter.
Alla som villa ha en annorlunda hobby är välkomna till FBKn.

Övningarna hålls vid Grankulla FBK, adressen är Stationsvägen 20.

 

 

Ungdomsledare: Dennis Ekström GSM: 040-5298181
Vice ungdomsledare: Alexander Heinonen och Mikko Vienonen
Depån Tel. 09-5051400 obs. ej dejourering
Adress: Brandkårsvägen 9-11 02700 Grankulla
Kontaktuppgifter Karta Gästbok
Y-Tunnus 0127207-5
Uthyrning tel: 09-5050911 www
Adress: Stationsvägen 20 02700 Grankulla
© Grankulla FBK All Rights Reserved