ES111
Grankulla FBK:s Gamla bilar  
Nr. 0 Märke Vet ej
Modell Personbil
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år 1926
Pris Vet ej
Utrustning Bilen ombyggdes för att transportera en motorspruta, slang och 4 man.
Annat Brandkårens först steg in i automobilisering skedde år 1926 i och med att en (uppenbarligen begagnad) personbil inköpes.
Sålts Försäljs till Södrik FBK (nuvarande Domsby FBK) år 1932
Upp
Nr. 01 Märke Ford
Modell AA
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år 1930
Pris 28.000,- mk
Utrustning

Motorspruta Record-Koebs

Annat Bilen köptes för att transportera Record-Koebs- motorsprutan, med en effekt om 400 l/min.
Bilen finns ännu vid Grankulla FBKs garage. Bilen kallas nuförtiden till Teodor, bilen nr 1
Sålts Ej Teodor ägs ännu av Grankulla FBK
Upp
Nr.02 Märke Ford
Modell Vet ej
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år Vet ej
Pris Vet ej
Utrustning

Vet ej

Annat Ifråga om brandkårens bilaffärer är brandkårens protokoll något oklara, emedan under åren att antal protokoll talar om beslut om inköp mm. av diverse fordon som dock inte senare omnämns med ett ord
Sålts Vet ej
Upp
Nr.03 Märke Vet ej
Modell Uppenbarligen lastbil
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år 1933
Pris 26.000,- mk
Utrustning

Vet ej

Annat Ombyggs till halvbuss och får efter nyligen avlidna plutonchefen namnet "Oskar Wikstedt"
Sålts

Den mörkaste dagen i brandkårens historia inföll den 26 februari 1944, då Grankulla FBK kallades till Helsingfors för att bistå vid släck­ningen av eldsvådor efter det stora bombardemanget. Brand­kårens fjärr­bil "Oskar Wikstedt" ryckte ut, men redan i Kilo mötte den sitt öde i en bilolycka, varvid kårchefen G.Nyqvist, vice­kårchefen O.Nyberg och passiva medlemmen I.Johansson föll på sina poster och två andra brandmän skadades svårt.

Upp
Nr.04 Märke Vet ej
Modell Vet ej
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år Vet ej
Pris Priset var egentligen 165.000,- men genom inrikes­ministeriet erhölls bilen för priset 75.000,- mot att gratis fjärr­hjälp skulle ges
Utrustning släckningsenhet med full utrustning inklusive motorspruta med kapaci­tet om 700 l/min.
Annat  
Sålts Vet ej
Upp
Nr.05 Märke Oldsmobile
Modell 1939
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år 1945
Pris 320.000,- mk
Utrustning Vet ej
Annat Hävderna nämner att brandbilen ombyggs, men dess och dess föregångares senare öden är okända.
Sålts Vet ej
Upp
Nr.06 Märke Vet ej
Modell Vet ej
Årsmodell Vet ej
Anskaffnings år 1949
Pris Bilen erhålles i donation
Utrustning Vet ej
Annat Omändras med bl.a. en ny begagnad hytt.
Sålts Vet ej
Upp
Nr.07 Märke Volvo 130
Volvo UD-853 Modell Lastbil
Årsmodell 1942
Anskaffnings år 1951
Pris  
Utrustning Bilen var vid leveransen försedd med en vatten­tank om 800 l, frontpump, skumaggregat och skild täckt manskaps­hytt.
Annat Ifrågavarande bil var en pensionerad flygfälts­brandbil från Bromma flygplats , Volvo-tankbilens nr 2, (reg. UD-853).
avskrivas från och med 1979. Vattentanken monterades ut, och själva bilen fördes av bil­museumsaktivisten R.Huhta till bilmuseet i Bodom för att där under tak stå och vänta på bättre tider och eventuell restaurering. Bilen förblev i FBK:s ägo.
Sålts Vet ej
Upp
Nr.08 Märke Volvo UE-916
Modell Lastbil
Årsmodell  
Anskaffnings år 1952
Pris Bilen erhålles i donation
Utrustning 3000 l vattentank
Annat Ersatte den gamla tankbilen som såldes.
Senare omändrades Volvo lastbilen, som talkoarbete och till en kostnad om 434.000,- mk till en riktig brandbil, som står färdig år 1958. Samtidigt placerade man motorsprutan ”Kääpiö-Esa” i denna bil
Sålts Vet ej
Upp
Nr.09 Märke Fargo 300
Fargo brandbil Modell Lastbil
Årsmodell  
Anskaffnings år 1962
Pris 4.275.415,- mk
Utrustning 500 l vattentank, frontpump, redskap mm
Annat Bilen var utrustad med slang av särskilt klena dimensioner, så att den ringa vattenmängden skulle räcka till för snabba släckningsopera­tioner av små bränder
Sålts Vet ej
Upp
Nr.10 Märke Fargo
Fargo ambulans Modell Ambulans
Årsmodell  
Anskaffnings år  
Pris  
Utrustning  
Annat I slutet av år 1971 upphörde ambulansverksamheten, eftersom ambulansen var slutkörd och kommunala medel inte bevilja­des
Sålts Vet ej
Upp
Nr.11 Märke Massey- Ferguson
Modell Traktor
Årsmodell  
Anskaffnings år 1980
Pris  
Utrustning  
Annat Som skötte snöröjningen i samarbete med bensinstationen
Sålts

Torbjörn Bengström. Traktorn är ännu i användning.

Upp
Nr.12 Märke Chevrolet Chevy Van
Modell 20
Årsmodell 1974
Anskaffnings år 1980
Pris  
Utrustning  
Annat Begagnad ambulans som byggdes om till manskapstransport- och ledningsbil.
Sålts

Ombyte i samband med GMC:s köp Hatanpään Auto

Upp
Nr.13 Märke  
Släpvagn Modell Släpvagn
Årsmodell  
Anskaffnings år 1981
Pris  
Utrustning  
Annat Renoverad år 2005
Sålts  
Upp
Nr.14 Märke GMC
GMC Modell Rally van stx-gg35j/3180 6,2l Diesel V8
Årsmodell 1986
Anskaffnings år 1989
Pris  
Utrustning  
Annat

Köpt av Hatanpään Auto inskaffad från USA.

Sålts Till Långvik FBK, nu i privat ägo.
Upp
Natikka Nr.15 Märke International Loadstar "Natikka"
Modell 1700/4290
Årsmodell 1967
Anskaffnings år 1968
Pris  
Utrustning 3000 l vattentank och en motorspruta av märket "Coventry Climax".
Annat Karossen tillverkad av Kiitokori
Sålts Bilen är i privat ägo, kommer att placeras på Hahkiala Gård (www.hahkiala.com).
Upp
Gamla ES131 Nr.16 Märke Scania
Modell 92M
Årsmodell 1986
Anskaffnings år 1986
Pris  
Utrustning Se länken nedan
Annat Gamla ES131:n
Sålts Bilen såldes till Halsuan Kommun 2006
Upp
Depån Tel. 09-5051400 obs. ej dejourering
Adress: Brandkårsvägen 9-11 02700 Grankulla
Kontaktuppgifter Karta Gästbok
Y-Tunnus 0127207-5
Uthyrning tel: 09-5050911 www
Adress: Stationsvägen 20 02700 Grankulla
© Grankulla FBK All Rights Reserved